BoligSpot CRM + CMS

Få fornyet overblik i boligudlejningen!

Boligspot Administration er en softwareløsning, der giver helt nye muligheder, for at skabe overblik over jeres boliglejemål og de potentielle lejere, der konstant kontakter jer.

Styr på de potentielle lejere

Når en person ringer ind til jer, indtastes som det første personens telefonnummer. Systemet undersøger nu, om der har været en tidligere korrespondance, og man bliver i så fald ledt hen på personens stamdata.

Hver person har et interesseområde, som er den mængde lejemål, som personen viser interesse i. Interesseområdet kan defineres som et eller flere boligområder, boligtyper eller enkeltlejemål – også lejemål som ikke er ledige.

Brochure

Hent brochuren om Boligspot (PDF)

Hent brochuren (900 kb)

Intuitivt interface giver styr på lejemålene

Hvert boligområde kan have én eller flere plantegninger tilknyttet, der med farvekoder viser, hvorvidt de enkelte lejemål er ledige.

Holdes musen over et lejemåls position på tegningen, vises yderligere information om lejemålet, og hvilke personer der er interesserede i det. Hermed er det hurtigt og nemt at udleje et lejemål, så snart lejemålet er ledigt.